NAH1200G20

尼龍 6 工程塑膠

NAH1200G20

20%玻璃纖維增強
(本色-超韌耐衝擊)

NAH1200G20