NAH7200G20

尼龍 6 工程塑膠

NAH7200G20

20%玻璃纖維增強
(黑色-超韌耐衝擊)

NAH7200G20